Schůze klubu se koná 6.7 2019 v 10 hod v suchohrdlech

všichni členové jsou zváni